Murermester Allan Vester

Krogagre 22

8240 Risskov​

Tlf.: 86 21 78 00

Mobil.: 40 41 23 01

murermester@allan-vester.dk

Boligplan 2011

Fakta ark

18. maj 2011

BoligJobplan – fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Der indføres en BoligJobordning, hvor der gives fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1.juni 2011 til og med 2013.

Forsøgsordningen skal gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet – både ude og inde. Det gælder tidskrævende dagligdagsopgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Samtidig tilgodeser forsøgsordningen behovet for bedre boliger og mere energieffektive boliger, idet der også gives fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som fx udskiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv.

BoligJobordningen vil få færre til at vælge sort arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til grupper, der har svært ved at få jobs.

Boks 1

Fakta om BoligJobordningen

 • Forsøgsordning med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet
 • Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag
 • Svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune
 • Skattefradraget gælder hjælp og istandsættelse både inde og ude
 • Fradraget for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet gives til personer fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person
 • Ordningen løber som forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013
 • Ordningen får en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel

Fradraget i forsøgsordningen udformes som et ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til, at der ydes et tilskud på godt 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune.

Der indføres et loft over det samlede mulige tilskud svarende til, at en husstand bestående af et ægtepar eller af to ugifte voksne maksimalt kan få fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet på 30.000 kr. årligt. Det svarer til knap 2½ time om ugen. Fradraget gælder for personer både i ejerboliger og i lejeboliger.

Samlet set vil BoligJobordningen skabe vækst og beskæftigelse og være en effektiv måde at konvertere sort arbejde til hvidt og kan dermed gøre op med et område, hvor omfanget af sort arbejde er betydeligt, og hvor SKAT har vanskeligt ved at gennemføre effektive kontroller.

Det sikres, at ingen nuværende brugere af hjemmeserviceordningen oplever en forringelse.

Kilde: Pressemeddelelse fra Finansministeriets

Bilag 1. Serviceydelser omfattet af forsøgsordningen

Hjemmeservice/husholdningsarbejde i hjemmet

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask – i forbindelse med anden rengøring
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning i hjemmet

 • Babysitning
 • Hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet

Almindeligt havearbejde mv.

 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installering eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejder

Murermester Allan Vester

Krogagre 22

8240 Risskov​